bydePerros

El portal on trobaràs tot allò que necessita la teva mascota

Condicions d'ús

BUP BUP S.L. (en endavant BYDEPERROS) presta els seus serveis en el camp del lead management, resposta directa i generació de bases de dades de clients potencials i coneix la inseguretat i desconfiança que una xarxa oberta com Internet genera en els seus usuaris. Per això, BYDEPERROS, té com un dels seus objectius essencials i prioritaris oferir un servei el més segur i confidencial possible, salvaguardant la privacitat de les comunicacions i les dades de caràcter personal dels seus usuaris.

BYDEPERROS no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de les seves pàgines web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. BYDEPERROS no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços (links) o cercadors de les pàgines web de BYDEPERROS. La presència d'enllaços (links) a la pàgina web de BYDEPERROS té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

L'establiment d'un hiperenllaç, enllaç o intercanvi, no implica en cap cas l'existència de relacions entre els gestors de BYDEPERROS i el propietari del lloc web amb el que s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis. Els gestors de BYDEPERROS exclouen tota responsabilitat en els llocs enllaçats des d'aquesta web i no poden controlar i no controlen que entre ells apareguin llocs d'Internet, els continguts dels quals puguin resultar il·lícits, il·legals, contraris a la moral o als bons costums o inapropiats. L'usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.

BYDEPERROS garanteix que aquesta pàgina:

  • No proporciona material il·lícit, immoral, obscè o nociu.
  • No promociona cap tipus de discriminació.
  • No remet "bulk" (correu massiu), "junk" (correu brossa), "spam-mail" (correu no desitjat) ni "grups de discussió" quan no hagin estat sol·licitats.
  • No incompleix cap dret de propietat intel·lectual o industrial de terceres companyies.

Els formats, dissenys, logos, imatges, continguts, programació, etc. de la pàgina web han estat elaborats per BYDEPERROS, sent aquesta l'única responsable i propietària d'aquests continguts. Així mateix, aquests estan convenientment protegits pels drets d'autor, es pot utilitzar, reproduir o comunicar totalment o parcialment, lliure i gratuïtament, sempre que es citi la procedència i es mantinguin els enllaços tant al contingut original com els continguts en el mateix. Les actuacions que infringeixin les disposicions anteriorment expressades, poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (TRLPI), donant lloc als delictes tipificats en els articles 270, següents i concordants del vigent Codi Penal.

BYDEPERROS es reserva el dret a sol·licitar l'eliminació del seu contingut d'altres pàgines web si ho considera oportú, mitjançant comunicació expressa. Així mateix podrà rescindir en qualsevol moment l'autorització per utilitzar, reproduir o comunicar totalment o parcialment el contingut propi.

Ús de la web i l'apartat de preguntes freqüents

BYDEPERROS té el dret d'efectuar, en tot moment i sense previ avís, qualsevol modificació de la informació continguda en la pàgina web.

L'accés i registre a la pàgina web implica, per part de l'usuari, l'acceptació de les presents condicions manifestant la seva lectura i comprensió. Així mateix, l'usuari es compromet a no utilitzar la pàgina i els seus continguts de forma il·legítima.

L'accés i ús de la pàgina web és totalment lliure i gratuït exigint únicament a l'usuari el bon ús de la mateixa. Estan totalment prohibides totes aquelles accions que vulnerin la legalitat i les que:

  • Produeixin qualsevol tipus de perjudici als sistemes que suporten la pàgina web.li>
  • Realitzen, sense autorització prèvia, qualsevol tipus d'acció publicitària i/o comercial de forma directa i/o indirecta.
  • La promoció d'un lloc (spam) en comptes de la promoció de notícies interessants de diferents llocs.
  • Les campanyes comercials (tot i que el lloc promocionat no contingui publicitat directa), polítiques o ideològics promovent el vot massiu a les notícies objecte de la campanya o del lloc promocionat.
  • La publicació de notícies falses i/o de difamació i insults a terceres persones.

Les dades de caràcter personal dels nostres usuaris són emmagatzemades en una base de dades propietat de BYDEPERROS, que garanteix les mesures oportunes d'índole tècnica i estructural per prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada d'acord amb l'estat actual de la tècnica.

BYDEPERROS recull determinada informació relativa a les interaccions dutes a terme pels usuaris a la pàgina web. Aquesta informació no conté dades de caràcter personal. Únicament és utilitzada per a l'elaboració d'informació estadística sobre la navegació a la pàgina web. També possibilita que, en els futurs accessos a la pàgina web, els usuaris puguin ser orientats amb productes i serveis concrets en funció dels patrons d'ús recollides durant els accessos previs.
BYDEPERROS fa ús de les estadísitiques de lloc de Google. Per més informació sobre privacitat: més informació

Tot usuari registrat és responsable de la contrasenya i del nick/sobrenom que ell mateix introdueix sent de la seva competència la seguretat i confidencialitat al respecte. Per tal d'impedir l'accés a tercers no autoritzats, l'usuari està obligat, sent l'únic responsable, a guardar i custodiar en lloc segur aquestes dades. L'usuari comunicarà als gestors de BYDEPERROS la pèrdua, robatori o qualsevol altra incidència que pogués suposar una amenaça a la confidencialitat de les dades.

Els gestors de BYDEPERROS exclouen tota responsabilitat pels missatges, valoracions, notícies i informacions publicades pels usuaris tercers i de les mateixes seran responsables els usuaris o tercers de qui procedeixin.

L'usuari s'abstindrà d'utilitzar el servei de preguntes freqüents ofert per BYDEPERROS amb fins o efectes il·lícits, lesius dels drets i interessos de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat a BYDEPERROS o servidors externs enllaçats.

L'usuari s'abstindrà de crear múltiples comptes d'usuari amb la finalitat de promocionar llocs webs i/o participar en discussions simulant les opinions de persones diferents.

L'incompliment de les condicions d'ús podria significar el bloqueig del compte d'usuari, l'esborrat i/o edició del text ofensiu, i les mesures adequades segons les lleis espanyoles i europees.

El servei ofert per BYDEPERROS no està permès als menors d'edat.

Fonts d'informació

La informació que utilitzem per oferir aquest servei procedeix de les pàgines d'Internet de les pàgines d'informació dels serveis, i de consultes telefòniques a aquelles empreses que no proporcionen aquestes dades a la xarxa.

La informació que li proporcionem ha estat obtinguda de fonts considerades com fiables, tot i que BYDEPERROS no garanteix la seguretat de les mateixes, i no es responsabilitza de la veracitat dels continguts.

Atès que les condicions reflectides en la pàgina web poden ser modificades per part de les empreses, en qualsevol moment i sense previ avís, es recomana la verificació de les mateixes abans de la subscripció del producte o servei corresponent.

BYDEPERROS no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin sofrir aquelles persones que subscriguin productes o serveis, i que es derivin de la utilització de la informació facilitada a través d'aquest servei.