bydePerros

El portal on trobaràs tot allò que necessita la teva mascota

Informació Legal - Política de privacitat

Protecció de dades

BYDEPERROS informa a l'usuari que, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades s'hagin inscrits els pertinents fitxers de dades de caràcter personal.

BYDEPERROS es compromet a tractar amb la màxima privacitat, confidencialitat i seguretat tota aquella informació facilitada lliurement per l'usuari a través dels diferents formularis existents a la pàgina web. En cada un d'aquests formularis s'informa detalladament sobre la finalitat i ús de les dades.

Les dades que es recullen són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de BYDEPERROS. No obstant això, tot tractament de dades podrà ser revocat en qualsevol moment per l'afectat mitjançant l'exercici dels seus drets. L'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals dirigint una comunicació per escrit a l'adreça abans esmentada o bé contactant a través de la següent adreça de correu: lopd@bydeperros.com.

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a BYDEPERROS. L'usuari es compromet a no introduir dades falses. En cas que un usuari introdueixi dades falses o relatius a una altra persona sense el seu consentiment BYDEPERROS no es fa responsable del tractament dels mateixos.

Comunicacions electròniques

L'enviament de comunicacions per mitjans electrònics s'ajusta a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en tant que les dades de caràcter personal són recollides lícitament i amb consentiment del destinatari.